ไมโครไพล์ คุณภาพสูง แข็งแรงทนทานมากที่สุด

ไมโครไพล์ มีศักยภาพที่จะปฎิบัติงานได้ในพื้นที่ที่มีความสูงจำกัดหรือพื้นที่แคบ เช่น ในอาคาร โรงงาน คลังสินค้า หรือ พื้นที่หลังอาคาร ใช้สำหรับซ่อมแซมบ้านทรุด บ้านเอียง ยกบ้านหรือดีดบ้าน รวมถึงยกปรับระดับอาคารขนาดใหญ่ โดยแบ่งประเภทของเสาเข็มไมโครไพล์ ตามวิธีการทำงาน เสาเข็มไมโครไพล์แบบกดใต้ฐานราก , เสาเข็มตอกไมโครไพล์ , เสาเข็มไมโครไพล์แบบตั้งโครงกด

เสาเข็มไมโครไพล์ แบบกดหลักงานทำงานคือ ใช้น้ำหนักอาคารถ่วง โดยการทำงานจะทำการขุดลงไปใต้ฐานรากอาคาร จากนั้นติดตั้งเสาเข็มขนาดเล็กในตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดเสาเข็มลงไปทีละท่อนด้วยเครื่องมือไฮดรอลิก จนเสาเข็มถึงระดับชั้นดินรับน้ำหนัก พร้อมทั้งทำฐานรากรับเสาเข็มดังกล่าว เสาเข็มไมโครไพล์ นั้นเหมาะสำหรับแก้ไขบ้านทรุดเอียง ยกบ้าน ดีดบ้าน เสาเข็มสำหรับการต่อเติมหลังบ้าน สามารถเข้าถึงพื้นที่แคบ

เสาเข็มไมโครไพล์ แบบตั้งโครงสร้างกด นั้นหลักการโดยทั่วไปเหมือนเสาเข็มไมโครไพล์แบบกด แต่ต่างกันตรงที่บริเวณต้องการการเสาเข็มนั้นมีมีฐานรากอาคารเดิม เสาเข็มไมโครไพล์ นั้นเหมาะสำหรับการต่อเติมหลังบ้าน สามารถเข้าถึงพื้นที่แคบ หรือ เพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างเสาเข็ม อาทิเช่น แท่นวางเครื่องจักร อาคารที่ต้องการต่อเติมจำนวนชั้นเพิ่มขึ้น เป็นต้น

Comments are closed.